• header2.png
  • header1.png

Vídeo de l'escola

 

Notícies

Pàgina web avariada

Disculpeu les molèsties, hi estem treballant

 

Vídeo de Presentació

Revista

Informació General

Imprimeix PDF

QUI SOM?

La Maçana és una escola pública, específica per a sords. Tots els mestres del centre són especialistes en Audició i Llenguatge. L’escola acull alumnes de les comarques gironines des d’Educació Infantil fins a l’etapa post-obligatòria (3-20 anys).

QUÈ FEM?

En el nostre centre es treballa:

- El currículum

- La comunicació

- El llenguatge oral

- La llengua de signes

- La comprensió lectora

- Estimulació de les restes auditives


COM HO FEM?

Des de fa ja anys, l’escola realitza l’escolarització compartida amb centres ordinaris. La finalitat és que els alumnes amb sordesa puguin relacionar-se amb companys oients de la seva edat.

- A Infantil i Primària amb l’escola veïna Escola Silvestre Santaló.

- A Secundària, a l’Institut Salvador Espriu

- En l’etapa post-obligatòria també es fa escolarització compartida amb els instituts on algun dels nostres alumnes està realitzant un curs o Cicle Formatiu.


VALORS

*  Fomentar i potenciar la comunicació per afavorir el procés de desenvolupament personal i l’aprenentatge de cada nen.
*  Potenciar una escola específica oberta a la comunitat escolar del municipi afavorint la socialització en una societat plural i diversa.
*  Promoure la integració de l’alumnat en la societat actual.
*  Orientar i ajudar als noies i a les noies en la seva formació i inserció laboral.
*  Afavorir la formació del professorat en la innovació educativa.